ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

DIGILENT

ΗΠΑ κατασκευαστής ηλεκτρονικών εργαλείων, εξοπλισμού μέτρησης και κιτ ανάπτυξης.

Digilent Inc., a National Instruments company, is the world leader in academic and research technology solutions. Digilent design and manufacture embedded development tools and test and measurement device for rapid prototyping and training.

Since its founding in 2000, Digilent has partnered with different leading semiconductor companies including Xilinx, Microchip, Analog Devices, Texas Instruments and Imagination Technologies to bring products with the latest embedded & electronics technology.

Digilent also offers resources including teaching material, sample labs, shared curriculums that enable our educators to teach the latest technology. It's no wonder that its products can be found in over 1000 Universities in more than 70 countries! In addition, current engineers and makers can accelerate the hardware and system development through Digilent tools.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: https://store.digilentinc.com

 

Αναζήτηση στον κατάλογο

Πάνω