ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

MICRORISC

IQRF - μια ολοκληρωμένη τεχνολογία για ασύρματη συνδεσιμότητα που βασίζεται σε μονάδες πομποδέκτη με ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα (OS)

Η IQRF είναι μια πλατφόρμα για χαμηλή ταχύτητα, χαμηλή ισχύ, αξιόπιστη και εύχρηστη ασύρματη συνδεσιμότητα π.χ. για τηλεμετρία, βιομηχανικό έλεγχο και αυτοματισμό κτιρίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όποτε χρειάζεστε ασύρματη μεταφορά πληροφοριών, π.χ. τηλεχειριστήριο, οθόνη, συναγερμός, εμφάνιση δεδομένων που αποκτήθηκαν από απόσταση ή σύνδεση περισσότερων συσκευών σε ασύρματο δίκτυο.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: https://www.microrisc.com

 

Αναζήτηση στον κατάλογο

Πάνω