ДОСТАВЧИЦИ

SCHURTER

Предпазители, автоматични прекъсвачи, филтри и бутони.

Предпазители и гнезда за тях

Schurterпредлага широка гама от предпазители – миниатюрни, възстановяеми и невъзстановяеми, специализирани за телекомуникационно оборудване, а също и гнезда за тях.

Автоматични прекъсвачи

Термо-прекъсвачите на Schurter(T-Line, TA45, TS) и термо-магнитните прекъсвачи (TM12, AS168X), не се влияят от кратките скокове на тока при първоначално включване на мощни консуматори. Отличават се с висока надеждност и ниска цена спрямо предлаганото качество. Термо-магнитните превключватели имат две защитни системи – биметална пластина за защита от претоварване и електромагнина а защита от късо съединение

Бутони и клавиатури

Schurterпредлага богат набор от удароустойчиви и мембранни бутони и клавиатури, метални бутони със и без светлинна индикация, превключватели за РСВ и панелен монтаж и сензорни превключватели

Електромеханични модули за захранващо напрежение

Schurterпредлага множество модули с вградени гнезда за предпазители и превключвател за захранващото напрежение осигуряващи допълнителна защита както за самото устройство така и за хората работещи с него

Повече информация можете да откриете на www.schurter.com.

 

Виж в каталога

Нагоре