Продуктови новини

Богат избор на газови сензори Seeed

11.12.2019

Газовият сензор е устройство, което може да открива наличието на различни отровни и горими газове в околната среда.

 

Принцип на работа

Взаимодействието между изпитвания газ и повърхността на сензора може да бъде откривано чрез измерване промяната на съпротивлението, капацитета, работната функция, масата, оптичните характеристики и др.

Клас на газови сензори Принцип на работа
Електрохимични Промени в тока, напрежението, капацитета / импеданса: 1. Волтови (включително токови); 2. Съпротивителни; 3. Полеви транзистор с химическа чувствителност; 4. Потенциометри с твърди електролити за газова чувствителност.
Електрически Проводимост на метален окис; Органична проводимост; Електролитна проводимост; Хетеропроводна проводимост (диод на Шотки, FET, MOS); Работна функция; Диелектрична проницаемост (капацитет).
Чувствителни към масата Промени в теглото; Амплитудата; Фазата или Честотата, Размерът; формата; положението: 1. Пиезо преобразуватели; 2. Разпространение на повърхностна акустична вълна.
Магнитни Промени на парамагнитните свойства на газа
Оптични устройства Промени в интензитета на светлината, цвета или емисионните спектри: 1. Абсорбция; 2. Отражение; 3. Луминесценция; 4. Рефракционен индекс; 5. Оптотермичен ефект; 6. Разсейване на светлина (Раманово разсейване, плазмен резонанс)
Термометрични (калориметрични) Топлинни ефекти на специфична химическа реакция. Промени в температурата, топлинния поток, топлинното съдържание: 1. Термоелектрични; 2. Пироелектрични; 3. Топлопроводими.

Таблица 1. Класификация на газовите сензори, предложена през 1991 г. от Отдела за Аналитична Химия на IUPAC

 

Области на приложение

Тези газови сензори са намерили широко приложение. В частност, използвайки тези газови сензори, хората могат да бъдат спасени от потенциални опасности. Следователно газовите сензори играят важна роля в различни сектори, които включват промишленост, медицина, приложения за околната среда и битови приложения за отчитане на отровни и запалими газове.

Области на приложение Функция Откривани газове
Околна среда Отчитане на генерираните от промишлеността отровни газове в атмосферата (метеорологични станции, отчитане на замърсяването). CO, CH4, влажност, CO2, O3, VOCs, SOx
Безопасност на работното място Контрол качеството на въздуха в закрити помещения; отчитане на отровни газове в работната среда, например във фабрика, където се използват опасни химикали. Отровни газове, горими газове, O2
Домашна безопасност / приложение в домакинството Откриване на отровни газове или дим в домакинствата от аварии като пожари и експлозии; интелигентен хладилник или фурна; пожароизвестяване; отопление с природен газ; откриване на течове; контрол на качеството на въздуха; пречистватели на въздух; управление на готвенето. CO, влажност, CO2, VOCs
Безопасност в автомобила Управление вентилацията на автомобила; Откриване на бензинови пари; Алкохолни дихателни тестове. CO, LPG, VOCs, CH4
Обществена сигурност Управление качеството на въздуха в затворени помещения, откриване на опасни за хората вещества. Отровни газове, горими газове, запалими газове, експлозиви, O2
Медицина Диагностика (анализ на дишането, откриване на заболяването); наблюдение на пациентите на място; откриване на наркотици; изкуствени органи и протези; откриване на нови лекарства. O2, NH, NOx, CO2, H2S, H2, CL2, газове за анестезия
Селско стопанство Растителна / животинска диагностика; тестване на почвата и водата; йонна инспекция на месо / птици; контрол на отпадъците / канализацията. амини, влажност, CO
Контрол на качеството на храните Откриване на специфични молекули, образуващи се, когато храната започне да гние и вече не е добра за консумация. влажност, CO2
Комунални услуги / автомобилни / електроцентрали Контрол концентрацията на газовете в двигателя и газовия котел, за гарантиране най-висока възможна ефективност на процеса на горене. Същата концепция може да се приложи и за електроцентралите, тъй като енергията се генерира чрез изгаряне. O2, CO, HCs, NOx, SOx, CO2, H2, HCs
Промишленост: Петрол, Стомана, Пречистване вода, Полупроводници Следене и управление на процесите; контрол на качеството; контрол на работното място; контролиране на потока отпадъци; аларма за теч. HCs, общи замърсители, O2, H2, O3, CO2, CL2, CH4,H2S
Военни Откриване на химически, биологични и отровни агенти; проверка за въздействие. Агенти, горива, експлозиви
Аерокосмически Отчитане на кислород и токсични, и запалими газове в атмосферата. H2, O2, CO3, влажност
Пътища / тунели / паркинги Контрол и управление на движението в града; отчитане качеството на въздуха в тунели или подземни гаражи.  

Таблица 2. Някои примери за приложения на газови сензори

 

Газови сензори на фирмата Seeed

Поръчай
Наименование
Предназначени за тип газ
Клас газови сензори
Област на приложение
Сензор
Обхват на откриване
Точност
Работно напрежение
Интерфейс
Grove - сензор за качество на въздуха v1.3
Алкохол, дим
Електрохимична
Околна среда
MP503
Аклкохол: 10÷1000ppm
NA
3.3V 5V
Аналогов
Grove - сензор за алкохол
Алкохол
Електрохимична
Безопасност в автомобила, Обществена сигурност
MQ303A
Аклкохол: 20÷1000ppm
NA
5V
Аналогов
Grove - CO2 сензор
CO2
Електрохимична
Екологично земеделие
MH-Z16
0÷5000ppm
±(50ppm +5%)
5V
UART
Grove - Сензор за CO2 и температура, и влажност (SCD30)
CO2
Оптични устройства
Екологично земеделие
SCD30
0÷40000ppm
±(30 ppm + 3%)
3.3V 5V
I2C
Grove - VOC и eCO2 сензор за газ (SGP30)
VOC,CO2
Електрически
Екологично земеделие
SGP30
VOC: 0÷60000ppb
CO2: 400÷60000ppm
VOC: (0÷2008ppb/1ppb,
2008÷11110ppb/6ppb,
11110÷60000ppb/32ppb)
CO2: (400÷1479ppm/1ppm,
1479÷5144ppm/3ppm,
5144÷17597ppm/9ppm,
7597÷60000ppm/31ppm)
3.3V 5V
I2C
Grove - сензор за газ (MQ2)
пропан-бутан,
i-бутан, пропан, метан, алкохол, Водород, дим
Електрохимична
Битова безопасност / приложение в домакинството,  Безопасност при работа
MQ2
LPG и
Пропан: 200÷5000ppm
Бутан: 300÷5000ppm
Метан: 5000÷20000ppm
H2: 300÷5000ppm
Алкохол:100÷2000ppm
NA
5V
Аналогов
Grove - сензор за газ (MQ3)
Висока чувствителност към алкохол и малка чувствителност към бензин
Електрохимична
Безопасност в автомобила, Обществена сигурност
MQ3
Алкохол: 0.05÷10mg/L
NA
5V
Аналогов
Grove - сензор за газ (MQ5)
Висока чувствителност към пропан-бутан, природен газ, градски газ и малка чувствителност към алкохол, дим
Електрохимична
Промишленост: Петрол, Стомана, Пречистване на вода, Полупроводници, Автомобили, Електроцентрали.
MQ5
200÷10000ppm
NA
5V
Аналогов
Grove - сензор за газ (MQ9)
Висока чувствителност към въглероден окис и СН4, LPG
Електрохимична
Безопасност в автомобилната промишленост: Петрол, Стомана, Пречистване на вода, Полупроводници, Автомобили, Електроцентрали, Домашна безопасност, Приложения в домакинството
MQ9
Въглероден окис: 20÷2000ppm
CH4: 500÷10000ppm
LPG: 500÷10000ppm
NA
5V
Аналогов
Grove - сензор за газ (O2)
O2
Електрохимична
Безопасност в автомобилната промишленост: Петрол, Стомана, Пречистване на вода, Полупроводници, Автомобили, Електроцентрали, Домашна безопасност, Приложение за домакинството
ME2-O2-Ф20
0÷25%Vol
NA
3.3V 5V
Аналогов
Grove - HCHO сензор
Толуен, метанал, бензен, алкохол, ацетон
Електрохимична
околна среда
WSP2110
1÷50ppm
NA
3.3V 5V
Аналогов
Grove - Датчик за температура, влажност, налягане и газ (BME680)
IAQ
Електрически
Околна среда, Домашна безопасност / Приложение за домакинството
BME680
0÷500
NA
3.3V 5V
I2C

 Таблица 3. Категории сензори за газ на Seed

Нагоре